دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

طبیعت همیشه در حال تغییر تهدیدات، چه طبیعی و چه از طریق فعالیت‌­های خصمانه شامل حملات فیزیکی یا اینترنتی، به این معنی است که نیاز به بررسی و به­‌روزرسانی سیاست‌­های وضع‌­شده، تعیین روش‌­ها و فن‌­آوری‌­ها در پاسخگویی به نحوه‌­ی تأمین حفاظت از زیرساخت‌­ها همواره وجود دارد. تمامی سازما‌ن‌­ها، صنایع و ادارات، در سطح استان‌­ها یا […]