نکات مهم در طراحی تاسیسات تهویه سازه های حساس با رویکرد پدافند غیرعامل

نکات پدافند غیرعامل در طراحی تاسیسات تهویه سازه های حساس طراحی سازه کانال ورودی هوا و تخلیه هوا مخازن مدفون ذخیره آب بصورت مقاوم در برابر انفجار استفاده از لوله های مسی فشار بالا جهت تامین ایمنی سیستم گازهای طبی نصب شیرهای قطع و وصل خودکار حساس در برابر انفجار با وصل مجدد دستی بر […]