نکات مهم در طراحی تاسیسات تهویه سازه های حساس با رویکرد پدافند غیرعامل

نکات پدافند غیرعامل در طراحی تاسیسات تهویه سازه های حساس

 • طراحی سازه کانال ورودی هوا و تخلیه هوا
 • مخازن مدفون ذخیره آب بصورت مقاوم در برابر انفجار
 • استفاده از لوله های مسی فشار بالا جهت تامین ایمنی سیستم گازهای طبی
 • نصب شیرهای قطع و وصل خودکار حساس در برابر انفجار با وصل مجدد دستی بر سنر راه لوله های گازهای طبی و سیسنتم بخار
 • استفاده از لوله های مقاوم پلیمری فشار بالا در تاسیسات بهداشتی
 • استفاده از تونل انرژی مستحکم در محوطه جهت عبور کلیه لوله ها، کابلها و کانالها ضمن حفظ دسترسی جهت تعمیر و نگهداری  آنها،
 • اجرای حداقل سه خم ۳۳درجه جهت کاهش نفوذ فشار ناشی از موج انفجار
 • تجهیز بازشوهای کانالهای تهویه به درپوش مقاوم در برابر انفجار، حفاظ فیزیکی، فیلترهای آلومینیومی و پارچه ای و انباره ورودی
 • احداث کانال مکش سیستم هواکش در ارتفاع بالاتر از سطح زمین
 • عایق کاری کانال ها
 • استفاده از هواکش صنعتی در محیط های آلوده
 • اجرای قطعات انبساطی و اتصالات انعطاف پذیر در شبکه های لوله کشی و کانال ها،
 • نصب سنسورهای شناسایی آلودگی ها در دهانه های ورود هوا به تونل
 • ایجاد فشار مثبت در بیمارستان زیرزمینی توسط اگزاست فن جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده
 • اجرای محفظه درب های هوابند، سوپاپ فشار و ضد انفجار
 • هوابند در ورودی ها و خروجی های اضطراری
 • اجرای سیستم حفاظت کاتدی جهت مخزن ذخیره سوخت و هوا.