دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

طبیعت همیشه در حال تغییر تهدیدات، چه طبیعی و چه از طریق فعالیت‌­های خصمانه شامل حملات فیزیکی یا اینترنتی، به این معنی است که نیاز به بررسی و به­‌روزرسانی سیاست‌­های وضع‌­شده، تعیین روش‌­ها و فن‌­آوری‌­ها در پاسخگویی به نحوه‌­ی تأمین حفاظت از زیرساخت‌­ها همواره وجود دارد.

تمامی سازما‌ن‌­ها، صنایع و ادارات، در سطح استان‌­ها یا کل کشور به عنوان مسئول اولویت بندی، ارزیابی، اصلاح و تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی مربوط به حوزه‌­ی خود از طریق همایشی از این دست با الزامات و چگونگی تأمین امنیت ملی در زمان بحران­‌های امنیتی آشنا خواهند شد.

این همایش با هدف توسعه مسائل مربوط به رویدادهای مشابه برگزارشده در کمک به ایجاد درک بهتر مسائل و تهدیدات، کمک به تسهیل کار برای توسعه چارچوب‎­ها، مدیریت ریسک خوب، برنامه‎­ریزی راهبردی و اجرای آن از همکاری شخصیت‎­های برجسته‎­ی صنایع و زیرساخت‌­ها، اپراتورها، سازمان‌ها، نهادها در تأمین امنیت بهره خواهد ­برد.

پس از بحث و بررسی، اهداف همایش به شرح ذیل پیشنهاد تا پس از طرح در شورای سیاستگذاری مصوب گردد:

توسعه ادبیات و فرهنگسازی حفاظت از زیرساخت‎های حیاتی
افزایش حساسیت در مسئولین جهت برنامه‌ریزی و سرمایه‎گذاری در حفاظت از زیرساخت‎های حیاتی کشور
ارتقا انگیزه در جامعه دانشگاهی کشور و توسعه تحقیقات در زمینه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور
شناسایی تهدیدات، مخاطرات و آسیب‎پذیری‌های زیرساخت‎های حیاتی کشور با رویکرد آینده پژوهانه
انتقال و تبادل تجربیات ملی در حیطه حفاظت از زیرساخت‎های حیاتی کشور