, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی

 

محورها و زیرمحورهای همایش به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

محور1) مفاهیم، اصول و مبانی نظری در حفاظت از زیرساخت‎­های حیاتی

  • تعاریف، دسته ­بندی و سطح­‎بندی زیرساخت­‎ها
  • بررسی سوابق و تجارب داخلی و جهانی
  • مطالعات آسیب ­پذیری و پیامدشناسی در زیرساخت ­ها

محور2) مخاطرات ترکیبی و آینده­‎پژوهی در حفاظت از زیرساخت­‎های حیاتی

  • تهدیدات و مخاطرات ترکیبی و نوظهور
  • گونه ­شناسی و هم افزایی تهدیدات و مخاطرات
  • تهدیدشناسی زیرساخت ها با رویکرد قابلیت محور
  • روش های علمی سناریونویسی و آینده ­پژوهی

محور3) مدل‎سازی و شبیه‎­سازی برای حفاظت از زیرساخت‎­های حیاتی

  • مدل‎سازی و شبیه ­سازی آسیب‎­پذیری و روابط زیرساخت ­ها
  • مدل‎سازی و شبیه ­سازی ارزیابی ریسک و پیامدها
  • ارائه تجربیات در حوزه مدل سازی و شبیه ­سازی

محور4) حکمرانی خوب در مدیریت زیرساخت‎­های حیاتی

  • ابعاد، مؤلفه­‎ها و شاخص­‎های حکمرانی خوب در مدیریت زیرساخت­ ها
  • یکپارچه ­سازی مدیریت حفاظت از زیرساخت­ ها
  • سامانه مدیریت اطلاعات و دانش در حفاظت از زیرساخت‎­ها
  • قوانین، مقررات، استانداردها و جایگاه نهادهای قانونی
  • جایگاه مدیریت جهادی و سرمایه اجتماعی در حفاظت از زیرساخت‎­های حیاتی

محور5) تاب آوری زیرساخت‎­های حیاتی

  • ابعاد، مؤلفه­ ها و شاخص­‎های تاب­‎آوری در زیرساخت­ های حیاتی
  • مدل­‎های ارزیابی تاب ­آوری در زیرساخت­ های حیاتی
  • تاب‎­آوری زیرساخت­‎های حیاتی و پایداری ملی
  • برنامه استمرار فعالیت در زیرساخت­‎های حیاتی

محور6) حفاظت سایبری و فناوریهای نوین در زیرساختهای حیاتی

  • شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و فناوری­‎های نوین شهرهای آینده
  • زیرساخت‎­های سایبری (امنیت، اسکادا، سامانه­‎های کنترل و...)
  • راهبردها و تعاملات در دفاع سایبری از زیرساخت‎­ها
  • فناوری­ های نوین در حفاظت از زیرساخت ­های حیاتی