, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 ارزیابی سازه های آسیب دیده (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
2 خرابکاری صنعتی (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
3 نقش انرژی های نوین در حفاظت از زیرساخت های حیاتی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
4 نرم افزار ارزیابی آسیب پذیری سیستمی - Gephi و SocNet (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
5 نرم افزار تحلیل پخش و انتشار گاز و آتش Phast (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
6 دستورالعمل شرایط اضطراری - ERP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
7 پایش سلامت سازه: H-M (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
8 پیش یابی مخاطرات طبیعی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
9 تاب آوری در CIP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
10 نرم افزار تحلیل تخلیه اضطراری Path Finder (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
11 نرم افزار تدبیر (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
12 مفاهیم ریسک در CIP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
13 روش های نوین سناریو نویسی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
14 ICZM - مدیریت یکپارچه سازی سواحل (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
15 نرم افزار تحلیل ریسک آب (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
16 ابزارهای پیش شناسایی و پایش بحران (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
17 درس آموخته های سیل 1398 با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت ها (کارگاه عملی)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
18 حفاظت پیرامونی هوشمند (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
19 خرابکاری سایبری (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
20 IOT و شهر هوشمند (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
21 ICS (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال
22 BIM در حفاظت از زیرساخت ها (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
بدون محدودیت
0 ریال