, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی
1. دومین جلسه شورای سیاست گذاری
2. برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش
نخستین همایش شورای سیاست گذاری همایش با حضور دکتر شفقت رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دکتر حسنوی رییس مجتمع پدافند غیر عامل و اعضای شورا در تاریخ 25 اردیبهشت 98 برگزار شد.