, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش
1398-02-25
برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش

در ابتدای جلسه ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضاء محترم شورای سیاستگذاری به بیان اهمیت موضوع همایش پرداختند و تاکید نمودن موضوع حفاظت از زیرساخت­های حیاتی صرفا یک موضوع دفاعی و نظامی نمی­باشد. در ادامه دکتر حسنوی توضیحاتی در خصوص اهمیت برگزاری همایش حفاظت از زیرساخت­های حیاتی ارائه نمودند  و پس از آن دکتر نکویی به فرآیندهای علمی حفاظت از زیرساخت­های حیاتی(CIP)  در دنیا و کشور اشاره نمودند، پس از توضیحات ایشان دکتر نوری شرح مختصری از اولین همایش برگزار شده در سال 94 و بیان کلیات اجرایی همایش را ارائه نمودند و همچنین فرآیند کمیته علمی همایش نیز توسط دکتر نکویی تشریح گردید. 


مصوبات جلسه:

 پس از استماع نظرات و جمع­بندی نظرات موارد ذیل به­عنوان مصوبه جلسه توسط رئیس محترم همایش ارائه گردید.

 1-     تغییر زمان همایش از شهریور به هفته سوم آبان­ماه

 2-     تعیین شعار برای همایش

 3-     توجه به کاربردی بودن خروجی­های همایش

4-     استفاده از متخصصان دستگاهی در کمیته علمی

 5-     تعریف محور عمومی و محور تخصصی برای همایش

6-      برگزاری همایش حفاظت از زیرساخت به­صورت مستمر و با همکاری سایر دانشگاه­ها

 7-     با توجه به برگزاری همایش در استان مازندران کمیته اجرایی در استان برگزار گردیده و نتایج به شورای سیاستگذاری ارائه گردد.

 


 گالری تصاویر