, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
گزارش اولین دوره همایش « مدیریت ریسک در زیرساخت ها»
1398-02-20
گزارش اولین دوره همایش « مدیریت ریسک در زیرساخت ها»

«تنها چیزی که می تواند کشور ایران و نظام اسلامی را حفظ کند استحکام داخلی و عزم و جزم بر دفاع مشروع و منطقی است.» مقام معظم رهبری

زیرساخت ها و منابع کلیدی که خود دارای اجزا و دارایی های مختلفی می باشند نقشی حیاتی در استمرار عملکرد یک سیستم در حین بحران ایفا می کنند. از سوی دیگر پدافند غیرعامل، ریسک و عدم قطعیت عنصری اثرگذار درتمامی پروژه های زیرساختی چون سدها، پل ها، تونل ها و دیگر زیرساخت ها می باشد. کنفرانس مدیریت ریسک در زیرساخت ها در صدد بررسی و ارتقای مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل در حیطه زیرساخت ها با همکاری و دعوت از مدیران، متخصصین، کارشناسان، محققین و پژوهشگران تشکیل گشت.

 

نخستین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها از سوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تاریخ 5 و 6 خردادماه 1394 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و با محورهای زیر برگزار گردید:

1-     مفاهیم اصول و مبانی نظری ریسک و مدیریت آن در زیرساخت ها

 • تهدید و مخاطره شناسی زیرساخت ها
 • پیامدشناسی ناشی از تهدیدات و مخاطرات
 • مطالعه آسیب پذیری در زیرساخت ها
 • تاب آوری و برگشت پذیری در زیرساخت ها

2-     الگوها و مدل های ارزیابی ریسک در زیرساخت ها

 • مدل های تحلیل هزینه فایده در پدافند غیرعامل
 • جایگاه مدیریت لجستیک ر مدیریت ریسک
 • روش های مدل سازی و شبیه سازی پیامدهای ناشی از تهدیدات و مخاطرات
 • تحلیل وابستگی سیستمی در شریان های حیاتی

3-     مدیریت ریسک های مالی و اقتصادی

 • نقش بیمه در حفاظت از زیرساخت ها
 • ریسک های مالی و اقتصادی زیرساخت ها

4-     ارزیابی ریسک در زیرساخت ها

 • ارزیابی ریسک در زیرساخت های انرژی (برق، نفت، گاز، هسته ای و ...)
 • ارزیابی ریسک در زیرساخت های ارتباطی، سایبری و اطلاعات مکانی
 • ارزیابی ریسک در زیرساخت های حمل و نقل
 • ارزیابی ریسک در زیرساخت های آب، فاضلاب و زیست محیطی
 • مدیریت ریسک در جانمایی ها
 • پهنه بندی و نقشه سازی ریسک

5-     نقش قوانین، مقررات و نهاد ها بر مدیریت ریسک زیرساخت ها

 • جایگاه نهادهای قانونی در مدیریت ریسک و حفاظت از زیرساخت های کشور


اهداف در نظر گرفته شده برای این کنفرانس نیز موارد زیر را شامل می گشت:

1-     توسعه ادبیات و فرهنگ سازی مدیریت ریسک در زیرساخت ها

2-     افزایش حساسیت در مسئولین جهت برنامه ریزی و سرمایه گذاری هدفمند در توسعه آتی زیرساخت های کشور

3-     ارتقاء انگیزه در جامعه دانشگاهی کشور و پایش و توسعه تحقیقات در حوزه حفاظت از زیرساخت ها

4-     شناسایی تهدیدات، مخاطرات و آسیب پذیری های زیرساخت های کشور با رویکرد آینده پژوهانه

5-     ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود ملاحظات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران زیرساخت ها برای دستگاه های اجرایی کشور


ریاست این کنفرانس برعهده دکتر ابراهیم محمودزاده و ریاست کمیته علمی آن بر عهده دکتر رضا حسنوی بود. همچنین مهندس علی علیدوستی عهده دار مسئولیت ریاست کمیته اجرایی بودند. دبیر کمیته اجرایی و دبیر کمیته علمی کنفرانس نیز به ترتیب مهندس علی آقاجانی و دکتر محمدعلی نکویی بودند.

در حاشیه این کنفرانس تشکیل کارگاه های آموزشی مختلف به منظور ارتقاء کیفی و اثربخشی محورهای کنفرانس زمینه ساز انتقال دانش و آخرین تجارب کاربردی بود. همچنین نمایشگاه تخصصی با هدف برقراری امکان ارائه دستاوردها و توانمندی ها از جمله مواردی بود که توجه حاضرین و مهمانان را به خود جلب نمود.

 

 


 گالری تصاویر