, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش
1398-02-09
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش

اولین جلسه کمیته علمی همایش در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 در سالن جلسات مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور اعضای این کمیته برگزار شد. رئوس مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • تهیه تقویم همایش
  • طرح بین المللی شدن همایش 
  • هماهنگی پوشش خبری همایش 
  • تشکیل کمیته اجرایی همایش به صورت مستمر با حضور اعضاء جلسه جهت هماهنگی بیشتر


گالری تصاویر