, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی
حفاظت از زیرساخت‎ها؛ حکمرانی خوب و پایداری مردم محور
1398-03-29