, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
مدیرکل پدافند غیرعامل استان مازندران از برگزاری دومین همایش ملی CIP در آبان ماه سال جاری توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتردر دانشگاه مازندران خبر داد.
1398-07-23
مدیرکل پدافند غیرعامل استان مازندران از برگزاری دومین همایش ملی CIP در آبان ماه سال جاری توسط  دانشگاه صنعتی مالک اشتردر دانشگاه مازندران خبر داد.

دکتر منفردی در دومین جلسه کمیته اجرایی همایش CIP که صبح روز  شنبه مورخ 98/7/6 در دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فهم مشترک در بین دستگاه ها و دانشگاه و تبیین تجارب و دستگاه ها در کاهش ریسک های عملکردی برشمرد و خاطر نشان کرد تاکنون 70 مقاله به دبیرخانه همایش و اصل و هما هنگی لازم جهت برگزاری همایش صورت پذیرفت.

در ادامه دکتر نوری دبیر اجرایی همایش از طراحی سایت همایش به آدرس CIP2019.IR  خبر داد و یاد آور شد در راستای برگزاری همایش 5 جلسه کمیته علمی 4 جلسه سیاستگذاری و تشکیل و کمیته اجرایی در استان مازندران شکل گرفته که اقدامات لازم رادر خصوص برگزاری همایش در آبان در مازندران پیگیری می کنند.

 در پایان دکتر  فاطمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران با اشاره به اهمیت این همایش در حفاظت از زیرساخت های مرتبط با مردم، انجام تبلیغات را یک ضرورت برشمرد و از برگزاری این همایش در دانشکده هنر و معماری خبر داد.

محمدی مسئول دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل استان  این همایش را فرصتی را ارائه توامندی های دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به بحران برشمردند و خاطر نشان کرد این همایش می تواند نقش مرکزی در تاب آوری استان در برابر حوادث داشته باشد