, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
سومین جلسه کمیته اجرایی همایش در محل اداره کل پدافند غیرعامل استان برگزار گردید.
1398-07-28
سومین جلسه کمیته اجرایی همایش در محل اداره کل پدافند غیرعامل استان برگزار گردید.

سومین جلسه کمیته اجرایی همایش روز چهارشنبه 24 مهر ساعت 9 صبح با حضور رئیس و اعضاء محترم کمیته اجرایی در محل اداره کل پدافند غیرعامل استان مازندران برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر منفردی به بررسی مصوبات دومین جلسه پرداختند. در ادامه دکتر نوری به تشریح اقدامات اجرایی انجام شده پرداخته و پس از آن اعضاء محترم کمیته به بیان اقدامات و هماهنگی های صورت پذیرفته پرداختند. در پایان جلسه احکام کمیته اجرایی توسط دکتر منفردی به اعضاء تقدیم گردید.