, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
تمدید زمان ارسال مقاله
1398-08-08

با توجه به استقبال بالای محققان عزیز از همایش و تماس های مکرر از جانب این عزیزان، زمان ارسال مقاله به دبیرخانه همایش تا روز شنبه مورخ 18 آبان و زمان اعلام نتایج تا روز پنج شنبه مورخ 23 آبان 1398 تمدید گردید. بدیهی است با توجه به زمان برگزاری همایش امکان تمدید مجدد زمان ارسال مقاله میسر نمی باشد.