, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - آدرس دبیرخانه

تهران: بزرگراه شهید بابایی- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل تلفن: 22951130-021 

مازندران: فریدونکنار- خیابان شهید فدایی- خیابان مالک اشتر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر- پژوهشگاه علوم و فناوری شمال تلفن: 35664802-011

پست الکترونیک: Bohran.joem@gmail.com