, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - کمیته علمی

کمیته علمی همایش با هدف ارتقای سطح علمی همایش با دعوت از اساتید برتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دیگر دانشگاه های معتبر کشور تشکیل گردیده است. دبیر کمیته علمی همایش جناب آفای دکتر محمدعلی نکوئی بوده و دیگر اعضای آن به شرح زیر می باشد:

 • دکتر رضا حسنوی
 • دکتر بابک امدیوار
 • دکتر ناصر مهردادی
 • دکتر قائمیان
 • دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
 • دکتر نعمت حسنی
 • دکتر زهیر متکی
 • دکتر روح الله طاهرخانی
 • دکتر ناصر شمس کیا
 • دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی
 • دکتر علی قنبری تسب
 • دکتر حبیب الله سهامی
 • دکتر سید احمد حسینی
 • دکتر قاسم دهقانی اشکذری
 • دکتر محمد اسکندری
 • دکتر محمد تاج گردون
 • مهندس مجتبی عراقی زاده
 • مهندس علی اکبر ستاره
 • مهندس مصطفی غضنفری
 • مهندس حسینعلی محمدی
 • دکتر قدرت الله نصیری
 • دکتر یاسر رادان کوهپایه

کمیته علمی همایش با تشکیل جلسات پیوسته، به دنبال ایجاد فضای علمی مطلوب در همایش پیشرو می باشد. اخبار مربوط به جلسات این کمیته را می توانید در بخش خبر وبسایت مشاهده فرمایید: