, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - اخلاق مهندسی

نبود توجه به موضوع‌های اخلاق پژوهش و اخلاق مهندسی، مشکلات جبران ناپذیری را برای فرآیند توسعه علمی ایجاد می کند. اخلاق پژوهش و اخلاق مهندسی شامل مطالعه اصول اخلاقی و کاربرد آنها در تحقیقات، زمینه‌های مهندسی، اصول اخلاقی آموزش، ارائه دستورالعمل‌های اخلاقی و جلوگیری از سوء رفتار می‌شود.
پیشنهاد می‌کنیم محتواهای زیر را در این زمینه مشاهده نمائید.

ویدئوی سخنرانی آقای دکتر خاکی صدیق در زمینه اخلاق مهندسی

راهنمای IEEE