, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - محل برگزاری

محل برگزاری همایش دانشگاه مازندارن واقع در شهر بابلسر، استان مازندران می باشد. موقعیت محل برگزاری را می توانید در نقشه زیر مشاهده فرمایید: