, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی - هزینه‌ها

ضمن قدردانی از استقبال اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از دومین همایش حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در همایش ثبت نام نماید در غیر اینصورت، مقاله مزبور حذف گردیده و در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد.

هزینه ثبت نام شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.

برای دریافت فایل هزینه‎ها اینجا را کلیک کنید.