, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - هزینه‌ها
     
     
     
     
     

ضمن قدردانی از استقبال اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از دومین همایش حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در همایش ثبت نام نماید در غیر اینصورت، مقاله مزبور حذف گردیده و در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد.

هزینه های ثبت نام برای شرکت در همایش و کارگاه های تخصصی به شرح جدول ذیل است.

 ثبت نام شرکت کنندگان با مقاله پس از داوری و در صورت پذیرش مقاله دریافت خواهد شد، لذا در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.

شرح


      هزینه بدون اسکان(ریال)


     هزینه با اسکان(ریال)


ثبت نام مقاله دهندگان


1.500.000


3.500.000


ثبت نام دانشجویان


2.000.000


4.500.000


ثبت نام کارکنان دولت


2.500.000


5.000.000


ثبت نام آزاد 3.500.000 6.000.000