, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی - پلان نمایشگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی ثبت نام به آدرس www.CIPex.ir مراجعه فرمایید