, دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی
برای مشاهده کارت شرکت در همایش باید ابتدا به سامانه وارد شوید.