, دبیرخانه دائمی همایش حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مفاهیم ریسک در CIP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
2 تاب آوری در CIP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
3 نقش انرژی های نوین در حفاظت از زیرساخت های حیاتی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
4 حفاظت پیرامونی هوشمند (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
5 روش های نوین سناریو نویسی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
6 دستورالعمل شرایط اضطراری - ERP (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
7 BIM در حفاظت از زیرساخت ها (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
8 ICS (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
9 IOT و شهر هوشمند (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
10 پایش سلامت سازه: H-M (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
11 پیش یابی مخاطرات طبیعی (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
12 ارزیابی سازه های آسیب دیده (کارگاه نظری)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
13 درس آموخته های سیل 1398 با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت ها (کارگاه عملی)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
14 ICZM - مدیریت یکپارچه سازی سواحل (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
15 خرابکاری صنعتی (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
16 خرابکاری سایبری (کارگاه عملی/درس آموخته ها)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
17 ابزارهای پیش شناسایی و پایش بحران (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
18 نرم افزار تحلیل ریسک آب (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
19 نرم افزار ارزیابی آسیب پذیری سیستمی - Gephi و SocNet (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
20 نرم افزار تحلیل تخلیه اضطراری Path Finder (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
21 نرم افزار تحلیل پخش و انتشار گاز و آتش Phast (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
22 نرم افزار تدبیر (کارگاه نرم افزار)
1398-08-28 06:00-07:00
0 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.